Ενημερωθείτε για το 47ο ΕΠΙΣ, 20-22 Μαΐου 2021, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα

  If you can't see this e-mail properly, view it online  
--
--
   
 
  ---  
 

ιατρικη εταιρεια αθηνων

picture

Αγαπητές Κυρίες, Αγαπητοί Κύριοι,
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (IEA) αποφάσισε την πραγματοποίηση του
47ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνέδριου (ΕΠΙΣ) στις 20-22 Μαΐου 2021 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.
 

Το Συνέδριο θα τηρήσει τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα των επιστημονικών εκδηλώσεων.
 

Διοικητικό Συμβούλιο Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
 
Πρόεδρος: Δ. Μπούμπας
Αντιπρόεδρος: Σ. Παπαγεωργίου
Γεν. Γραμματέας: Ε. Θηραίος
Ειδ. Γραμματέας: Αικ. Μαραθιά
Ταμίας: Λ. Ραλλίδης
Μέλη:
Ν. Αρκαδόπουλος, Ε. Γρουζή, Ε. Βογιατζάκης, Θ. Βραχλιώτης


 

εγγραφεσ

picture
Η εγγραφή για την παρακολούθηση του Συνεδρίου ανέρχεται:
 
  • στα 100,00€ για τους ειδικούς γιατρούς
  • στα 50,00€ για τους ειδικευόμενους γιατρούς
  • για τους λοιπούς επιστήμονες υγείας και τους φοιτητές είναι δωρεάν.

Σε περίπτωση υποβολής περίληψης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή στο Συνέδριο ενός εκ των συγγραφέων της και ισχύουν τα παρακάτω:
 
  • 100,00€ για τους ειδικούς γιατρούς
  • 50,00€ για τους ειδικευόμενους γιατρούς
  • 50,00€ για τους λοιπούς επιστήμονες υγείας
 
 

υποβολη εργασιων

picture

Προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων:

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών γίνεται από τους κριτές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
 
Η παρουσίαση των ανακοινώσεων που επιλέγονται, γίνεται προφορικά ή με τη μορφή ηλεκτρονικά αναρτημένων ανακοινώσεων (e-posters). Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη τόσο η επιθυμία των συγγραφέων, όσο και οι δυνατότητες του τελικού προγράμματος. Η επιλογή του τρόπου παρουσίασης δεν σχετίζεται με την επιστημονική ποιότητα των εργασιών  
 
Οι εργασίες που θα υποβληθούν δεν πρέπει να έχουν ανακοινωθεί ή δημοσιευθεί προηγουμένως στον ελληνικό έντυπο ιατρικό τύπο.
 
Ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία, πρέπει να υπογράψει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση και να υποδείξει τη θεματική ενότητα, στην οποία αντιστοιχεί η εργασία. Η οριστική ένταξη σε θεματική συνεδρίαση αποφασίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή, με βάση τις δυνατότητες του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου.
 
Στον ηλεκτρονικό Τόμο Περιλήψεων δημοσιεύονται οι περιλήψεις των εργασιών που ανακοινώνονται προφορικά ή με τη μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων.  
 
Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ποιες από τις εργασίες δεν παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο με ευθύνη των συγγραφέων τους.

 

buy this product

ΔΙΑΜΟΝΗ

pictureΗ  Οργανωτική Επιτροπή εξασφάλισε για τους συνέδρους του 47ου ΕΠΙΣ και σε προνομιακή τιμή ορισμένο αριθμό δωματίων στο ξενοδοχείο Divani Caravel.
 
Τις κρατήσεις έχει αναλάβει το γραφείο


ΚΕΓΜ Τουριστικές και Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε.
T: 210 7210052, 210 7210001
F: 210 7210051
web:
www.congressworld.gr
e-mail: 
dp@congressworld.gr
 
 
 

Γραμματεία Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-7211845
FAX: 210-7215082

Email: iea@mednet.gr , mednet@mednet.gr
www.mednet.gr
 
 
  Ακολουθήστε μας στο | facebook    
--
--
  If you don't want to receive our news anymore, unsubscribe