47ο Υβριδικό ΕΠΙΣ, 20-22 Μαΐου 2021 -Θεματολογία- Παράταση Υποβολής Περιλήψεων

  If you can't see this e-mail properly, view it online  
--
--
   
 
  ---  
 


 

Δείτε τις Οδηγίες Συγγραφής Περιλήψεων
 

 
 
 

Γραμματεία Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-7211845

Email: iea@mednet.gr , mednet@mednet.gr
                          www.mednet.gr
 
 
  Ακολουθήστε μας στο | facebook    
--
--
  If you don't want to receive our news anymore, unsubscribe